فرآیند صدور جواز تاسیس واحدهای صنایع کوچک تبدیلی و غذایی


مشخصات خدمت
عنوان خدمت فرآیند صدور جواز تأسیس
واحدهای صنایع کوچک
 تبدیلی و غذائی
آدرس اینترنتی http://www.eagri.maj.ir
نام دستگاه اجرایی سازمان جهاد کشاورزی نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان مخاطبین بهره برداران بخش کشاورزی
مدارک مورد نیاز اسکن مدارک شناسایی قوانین دستورالعملهای شماره 5581/20 مورخ 5 تیر 84 (ضوابط صدور و تمدید جواز تأسیس) و دستورالعملهای 28724/020 مورخ 13 آبان 86 (ضوابط صدور پروانه بهره برداری)
هزینه خدمت   شماره حساب  
پرداخت الکترونیکی   نحوه ارائه الکترونیکی
شرح خدمت

هدف

توسعه و حمایت از صنایع کوچک تبدیلی و غذائی بخش کشاورزی در چارچوب سیاست های صنعتی کشور و ایجاد هماهنگی های لازم در ارائه خدمات جهت سرمایه گذاری در امر احداث واحدهای صنعتی می باشد.

دامنه عملکرد

استان لرستان

تعریف

جواز تأسیس مجوزی است که براساس دستورالعمل های موجود به موجب آن متقاضی می تواند با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به شروع کارهای اجرائی و نصب ماشین آلات اقدام نماید.

شرایط متقاضی

برای صدور جواز تأسیس واحدهای صنایع تبدیلی و غذائی ، لازم است اشخاص حقیقی دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و کارت پایان خدمت یا معافیت دائم داشته باشند و برای اشخاص حقیقی حداقل سن 18 سال تمام می باشد. اشخاص حقوقی باید اساسنامه (مرتبط با نوع فعالیت) ارائه دهند و در روزنامه رسمی کشور آگهی تأسیس و آگهی آخرین تغییرات را جهت ارائه داشته باشند.

مدت زمان

حداکثر 20 روز

نحوه ارائه خدمت
متقاضیان محترم می توانند با ورود به سامانه eagri.maj.ir (پنجره واحد خدمات الکترونیک) نسبت به درج درخواست خود به شرح ذیل اقدام نمایند
سپس با انتخاب لینک عضویت بعنوان شخص حقیقی و یا حقوقی در سامانه ثبت نام می کنند
کارشناس پاسخگو:
سرکار خانم زمانی

لیست خدمات قابل ارائه در مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی