راهنمای استفاده

 • دریافت آنلاین فیش حقوقی
 • دریافت احکام کارگزینی
 • اخبار عزل و نصب
 • در صورت نیاز به راهنمایی اینجا کلیک کنید
فیش حقوقی
 • آشنایی با بخشهای مختلف سازمان
 • چارت سازمانی، اطلاعات تماس، قوانین و مقررات و ...
 • اطلاعات مدیران سازمان
 • در صورت نیاز به راهنمایی اینجا کلیک کنید
درباره سازمان
 • آشنایی با فرآیندهای مختلف سازمان
 • روال انجام فرآیند و مدارک مورد نیاز
 • اطلاعات مورد نیاز و ارتباط با کارشناسان حوزه های مختلف
 • در صورت نیاز به راهنمایی اینجا کلیک کنید
فرآیندهای مختلف سازمان
 • نظرسنجی
 • انتقادات و پیشنهادات
 • بازرسی و رسیدگی به شکایات
 • در صورت نیاز به راهنمایی اینجا کلیک کنید
بازرسی و رسیدگی به شکایات
 • سامانه ثبت نام دریافت مجوزهای روستایی
 • مجوزهای تولیدات دامی، تولیدات گیاهی، صنایع تبدلی و روستایی و ...
 • در صورت نیاز به راهنمایی اینجا کلیک کنید
ورود به سامانه ثبت نام مجوزها
 • سامانه تسهیلات بانکی
 • سامانه ای برای ثبت نام متقاضیان استفاده از تسهیلات بانکی
 • در صورت نیاز به راهنمایی اینجا کلیک کنید
ورود به سامانه تسهیلات بانکی
 • سامانه کارا
 • ثبت نام متقاضیان استفاده از تسهیلات خوداشتغالی
 • پیگیری ثبت نام
 • در صورت نیاز به راهنمایی اینجا کلیک کنید
ورود به سامانه کارا
 • سامانه بهین یاب
 • سامانه ای برای ثبت نام متقاضیان استفاده از تسهیلات بانکی
 • در صورت نیاز به راهنمایی اینجا کلیک کنید
ورود به سامانه بهین یاب

کلیه حقوق به سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان تعلق دارد