دانلود لیست کلیه خدمات و راهنمای ارائه
ردیف شناسه خدمت عنوان نحوه ارائه شناسنامه
1 13021182100 ساماندهی دامداریهای روستایی، عشایری و غیرصنعتی الکترونیکی دانلود
2 13021182101 صدور شناسنامه زنبورداری الکترونیکی دانلود
3 13021182102 صدور شناسه و شناسنامه دام الکترونیکی دانلود
4 13021182103 صدور مجوزها و پروانه های دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی الکترونیکی دانلود
5 13021182104 مجوز ایجاد مراکز تولید مواد ژنی الکترونیکی دانلود
6 13021182105 مجوز جوجه ريزي واحدهاي مرغ مادر تخمگذار الکترونیکی دانلود
7 13021182106 مجوز جوجه ريزي واحدهاي مرغ مادر گوشتي الکترونیکی دانلود
8 13021182107 مجوز صادرات محصولات اصلي دام و طيور الکترونیکی دانلود
9 13021182108 مجوز صادرات و واردات انواع دام زنده مولد و منابع و مواد ژني الکترونیکی دانلود
10 13021183100 پروانه تأسيس و بهره برداري آزمايشگاه آناليز خوراک دام و طيور الکترونیکی دانلود
11 13021183101 صدور مجوز فعاليت مراکز DHI الکترونیکی دانلود
12 13021184100 آموزش و نظارت برفعاليت مأمورين شبکه تلقيح مصنوعي الکترونیکی دانلود
13 13021184101 بررسي و تأييد نقشه هاي جايگاه دام واحدهاي صنعتي بزرگ الکترونیکی دانلود
14 13021184102 تأييديه استفاده از معافيت گمرکي تجهيزات دامپروري وارداتي الکترونیکی دانلود
15 13021184103 تخصيص سهميه سوخت الکترونیکی دانلود
16 13021184104 حمايت از بهينه سازي مصرف سوخت در واحدهاي مرغداري الکترونیکی دانلود
17 13021184105 حمايت فني و مالي و تعيين سهميه برخي از اقلام نهاده ها و خوراک دام و طيور الکترونیکی دانلود
18 13021184106 خدمات حمايتي زنبور عسل الکترونیکی دانلود
19 13021185100 مجوز احداث باغ زعفران الکترونیکی دانلود
20 13021185101 مجوز احداث باغ گياهان دارويي الکترونیکی دانلود
21 13021185102 تائيديه معافيت گمرکي واردات تجهيزات و ماشين آلات باغباني الکترونیکی دانلود
22 13021185103 تائيديه واردات و صادرات محصولات باغي الکترونیکی دانلود
23 13021185104 تائيديه بلامانع بودن احداث واحد باغ مادري و کشت باغات گياهي به موسسه ثبت و گواهي بذر و نهال الکترونیکی دانلود
24 13021186100 ارائه معرفي نامه براي دريافت تسهيلات بانکي _سرمايه در گردش و بلند مدت الکترونیکی دانلود
25 13021186101 تشکيل و ارائه خدمات از طريق صندوق هاي ملي محصولي حمايت از سرمايه گذاري به تشکل هاي ملي غيردولتي در حوزه باغباني الکترونیکی دانلود
26 13021186102 پيشنهاد و تدوين استانداردهاي محصولات الکترونیکی دانلود
27 13021186103 ارائه خدمات فني، تخصصي کاشت،داشت، برداشت و پس از برداشت محصولات باغي الکترونیکی دانلود
28 13021186104 حمايت و تشويق توليدکنندگان حوزه باغباني براي بيمه کردن محصولات، تجهيزات و اماکن توليدي الکترونیکی دانلود
29 13021186105 تائديه معرفي نامه طرح هاي اولويت دار توليدي حوزه باغباني به صندوق توسعه ملي براي دريافت تسهيلات الکترونیکی دانلود
30 13021186106 برگزاري دوره ها و کارگاههاي آموزشي بهره برداران باغباني کشور الکترونیکی دانلود
31 13021186107 ارائه معرفي نامه براي دريافت تسهيلات و اعتبارات در اجراي طرح هاي حوزه امور باغباني الکترونیکی دانلود
31 13021186107 ارائه معرفي نامه براي دريافت تسهيلات و اعتبارات در اجراي طرح هاي حوزه امور باغباني الکترونیکی دانلود
32 توليد بذر محصولات زراعي الکترونیکی دانلود
33 13021187100 توزیع بذر محصولات زراعي الکترونیکی دانلود
34 معرفي شرکتهاي خصوصي توليدکننده بذر به بانک عامل براي دريافت تسهيلات سرمايه در گردش خريد بذر الکترونیکی دانلود
35 13021187101 ایجاد مزارع الگویی الکترونیکی دانلود
36 تعيين نياز کودي تعديل شده و پايش و نظارت بر مصرف بهينه کود کشور الکترونیکی دانلود
37 تدوين و اطلاع رساني دستورالعملهاي فني تخصصي محصولات زراعي الکترونیکی دانلود
38 صدور و تمديد کارت شناسايي ماشين داران حرفه اي کشاورزي الکترونیکی دانلود
39 معرفي ماشينها، ادوات کشاورزي و تجهيزات آبياري نوين و توسعه اي در سايت مرکز توسعه مکانيزاسيون کشاورزي براي بهره مندي از تسهيلات بانکي الکترونیکی دانلود
40 اعلام نيازهاي مکانيزاسيون کشاورزي به بانک کشاورزي در پرداخت تسهيلات از منابع داخلي بانک الکترونیکی دانلود
41 13021189100 صدور مجوز عرضه توليدات لوازم و تجهيزات آبياري الکترونیکی دانلود
42 13021189101 صدور مجوز عرضه محصولات براي توليدکنندگان لوله پلي اتيلن الکترونیکی دانلود
43 13021189102 مجوز عرضه محصولات براي واردکنندگان لوازم آبياري الکترونیکی دانلود
44 13021190100 طراحي و اجراي سامانه‌هاي نوين آبياري الکترونیکی دانلود
45 13021190101 تجهيز و نوسازي اراضي زير سدهاي مخزني و بندهاي انحرافي مستقل الکترونیکی دانلود
46 13021190102 بازسازي و نوسازي قنوات الکترونیکی دانلود
47 13021190103 اجراي شبکه‌هاي فرعي آبياري زهکشي الکترونیکی دانلود
48 13021190104 اجراي عمليات آب و خاک در عرصه تشکلهاي کشاورزي الکترونیکی دانلود
49 13021190105 تامين آب کشاورزي از طريق پروژه هاي کوچک آبي الکترونیکی دانلود
50 13021190106 پوشش ژئوممبران استخرهاي ذخيره آبي الکترونیکی دانلود
51 13021190107 ساماندهي اجراي طرح زهکشي زيرزميني الکترونیکی دانلود
52 13021190108 تعيين نياز آبي محصولات باغي و زراعي الکترونیکی دانلود
53 13011191100 صدور مجوز صادرات کالاهای کشاورزی الکترونیکی دانلود
54 13011191101 صدور مجوز واردات کالاهای کشاورزی الکترونیکی دانلود
55 13011191102 صدور معافیت­های مالیاتی تجهیزات و ماشین­آلات
خطوط تولید دارای گواهی عدم ساخت داخل از وزارت صنعت، معدن و تجارت
الکترونیکی دانلود
56 13021192100 معرفی بهره­برداران جهت دریافت تسهیلات بانکی و اعتباری الکترونیکی دانلود
57 13021192101 سوخت‌رسانی به بهره‌برداران بخش کشاورزی الکترونیکی دانلود
58 13021188100 ایجاد و توسعه تشکل‌های خدمات مکانیزاسیون کشاورزی الکترونیکی دانلود
59 13021188101 صدور مجوز فعالیت شرکت‌های تامین و تولید بذر الکترونیکی دانلود
60 13021188102 صدور گواهی استاندارد ماشین آلات و ادوات نوین الکترونیکی دانلود