میز خدمت الکترونیک سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان

میز خدمت الکترونیک سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان در راستای تکریم ارباب رجوع و صیانت از حقوق شهروندی و همچنین صرفه جوی در زمان، هزینه و منابع در سال 1396 طراحی و مورد بهره برداری قرار گرفت

کاربران گرامی جهت درخواست خدمت و یا بهره گیری از خدمات الکترونیک ابتدا ثبت نام کنید

درباره »

شروع کنید!

کلیه متقاضیان ارائه خدمت، اعم از بهره برداران، دانشجوبان و محققین، همکاران جهادی و ... میتوانند سرویس مورد نیاز خود را بصورت کامل و یا درصدی از میز خدمت الکترونیک سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان دریافت نمایند

شروع »

قوانین و مقررات

آشنایی با قوانین و مقررات سازمانهای دولتی یکی از حقوق شهروندی است و آگاهی از آن می تواند در پیگیری و انجام امور مختلف مؤثر باشد. قوانین و مقررات قسمتهای مختلف سازمان را مطالعه کنید ...

بیشتر »

فرآیندها

آشنایی با روال کار و مراحل مختلف و پیش نیازهای فرآیندهای سازمان میتواند در انجام هرچه سریعتر و راحت تر کار به شما کمک کند. با فرآیندهای جهاد کشاورزی آشنا شوید!

بیشتر »